Terveydenhuollon rasismi – Peiliin katsomisen paikka

05.11.2023

Ylen tuore raportti 5.11.2023paljastaa karun totuuden: rasismi rehottaa terveydenhuollossamme. Lääkärien ja sairaanhoitajien kertomukset ovat järkyttäviä – romanipotilaiden pilkkaamista leikkaussalissa, kivun vähättelyä etnisen taustan perusteella, ja eri vähemmistöjä halveeraavien sekä rasististen sanojen käyttöä kahvipöytäkeskusteluissa. Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Janne Aaltosen mielestä ongelma ei ole sen suurempi kuin yhteiskunnassa yleisesti. Kommentti oikeastaan paljastaa juurikin sen, ettei Aaltonen kykene tai halua nähdä asian vakavuutta. Tämä ei ole vain yksittäisten henkilöiden ongelma, vaan ilmiö, joka heijastuu koko terveydenhuoltojärjestelmämme kulttuuriin.


Kun toimittaja Maria Veitola toi ilmi lääkärien suljetun Facebook-ryhmän rasistiset kirjoitukset, keskustelu lääkärien asenteista sai uutta tuulta. Lääkäriliiton tekemä kysely paljasti, että lääkärit ovat havainneet työpaikoillaan rasismia useammin kuin muut palkansaajat. Tämä ei ole tilasto, josta voimme olla ylpeitä. Puhummehan yhteiskunnan yhdestä luottamusta herättävimmästä ammattiryhmästä.

Kulttuurikipu – termi, joka kuvaa uskomusta, että tietyt etniset ryhmät liioittelevat kipuaan – on vain yksi esimerkki ennakkoluulojen vaikutuksesta hoitopäätöksiin. Tämä ei ole vain epäoikeudenmukaista, vaan myös vaarallista ja eettisesti kyseenalaista. Se voi johtaa vakavien sairauksien laiminlyöntiin ja hoidon viivästymiseen. Ja kun tarkemmin asiaa pohtii, loksahtaa monen hoitoprosessin jähmeys nyt paremmin ymmärrettäväksi - pakostakin nousee mieleen ajatus, että oliko jähmeyden takana potilaana etnisyyteni? 

Rasismi terveydenhuollossa on erityisen tuomittavaa, koska se tapahtuu, kun ihmiset ovat haavoittuvimmillaan. Lääkärin vastuulla on potilaan terveys, ja rasistiset asenteet vaikuttavat suoraan ihmishenkiin.

On aika katsoa peiliin. Meidän on tunnistettava ja kohdattava omat ennakkoluulomme. Meidän on vaadittava parempaa koulutusta ja nollatoleranssia rasismille kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Tämä on haaste, johon meidän kaikkien on vastattava – lääkäreiden, hoitajien, hallinnon ja potilaiden.

Meidän on myös puhuttava avoimesti näistä ongelmista. Anonyymit todistajat ja pelko uran vaarantumisesta eivät saa olla esteenä. Meidän on luotava turvallinen ympäristö, jossa rasismiin voi puuttua ilman pelkoa seurauksista.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen on tuominnut rasistiset kannanotot ja toivonut rasismia kitkettävän pois. Tämä on hyvä alku, mutta sanojen on muututtava teoiksi. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme rakentaa terveydenhuollon, joka kunnioittaa jokaista yksilöä ja tarjoaa tasavertaista hoitoa kaikille.

Ehdotan, että aloitamme yhteistyön "Monimuotoinen Suomi - etnisen potilaan kohtaaminen" -koulutuksen kaltaisten ohjelmien parissa, joita olen jo vuosia vetänyt Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Tavoitteenamme tulisi olla kulttuurisen kompetenssin, ennakkoluulojen tunnistamisen ja niiden vaikutuksen vähentämisen potilastyössä, sekä avoimen vuoropuhelun ja kohtaamisen taitojen kehittäminen.

Meillä on yhteinen vastuu varmistaa, että terveydenhuolto palvelee kaikkia yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Ei ole tilaa selittelyille tai poikkeuksille – rasismi on torjuttava kaikissa muodoissaan. Olen valmis tarjoamaan asiantuntemustani etnisen potilaan ja asiakkaan kohtaamisesta ja toimin mielelläni sillanrakentajana tässä tärkeässä työssä.

Meidän on toimittava nyt, sillä jokainen hetki, jonka sallimme tällaisen käytöksen jatkuvan, on hetki liian pitkä. On aika katsoa peiliin ja kysyä itseltämme, millaisen terveydenhuollon haluamme rakentaa tulevaisuudessa – ja millaisen yhteiskunnan.

#rasismi #terveydenhuolto #yhteiskunta #tasaarvo